กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถมดิน เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง

แชร์
Share to Line
Share to Twitter
Share to Facebook
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถมดิน เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
อัปเดต: วันที่ 1 พ.ค. 65 เวลา 7:34 น.
เข้าชม: 2,713 ครั้ง

การสร้างบ้านบนที่ดินเปล่า นอกจากจะต้องทำความเข้าใจเรื่องแบบก่อสร้างและหาผู้รับเหมาที่มีฝีมือแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสิ่งปลูกสร้างหรือสร้างบ้าน เพราะหากสร้างบ้านไม่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด อาจส่งผลกระทบใหญ่ตามมาได้ ซึ่งข้อกำหนดกฎหมายมีอยู่เยอะ หลายข้อ โดยเราได้สรุปข้อสำคัญๆ ที่มักพบเจอในการสร้างบ้านบนที่ดินเปล่ามาพอสังเขป ดังนี้

 

การถมดิน และบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง

  1. การถมดินที่มีพื้นที่มากกว่า 2,000 ตร.ม. หรือ 500 ตร.ว. (ไร่กว่า) หรือพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้นประกาศกำหนด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย
  2. ตัวอาคารต้องมีที่ว่างโดยรอบ ตั้งแต่ตัวอาคารถึงรั้วผนังด้านนอก ตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป และต้องมีที่ว่างรอบบ้านทั้งหมดรวมไม่ต่ำกว่า 30% ของที่ดินที่ปลูกสร้างบ้าน (เช่น ถ้าเรามี ที่ดิน 100 ตร.ว. เราสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่ที่สุดได้ 70 ตร.ว.)
  3. การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ให้แสดงแบบระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยด้วย

 

การปรับปรุงที่ดินนั้นต้องกระทำภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดิน พ.ศ. 2543 ประกอบด้วยมาตราที่เกี่ยวข้องหลักๆ ด้วยกัน 3 มาตรา ดังนี้

  • มาตรา 17 : ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
  • มาตรา 24 : การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน 3 เมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทำ
  • มาตรา 26 : ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ใกล้เคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือ มีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร


หากศึกษาข้อกฎหมายต่างๆ เหล่านี้เรียบร้อย ก็สามารถปลูกบ้านได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องห่วงปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง

 

บทความการก่อสร้างล่าสุด

บริการรับสร้างบ้าน ต่อเติมและรีโนเวทบ้านของเรา

บริษัท ทีทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น จำกัด
เลขที่ 58 ซ.รามคำแหง 58/3 แยก 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เปิดแผนที่นำทาง
Phone: 086-411-4293   Line: @TTMConstruction  
© 2019 TTM Construction Co., Ltd. All rights Reserved.
TTM Construction's Facebook
แนะนำบริการ รับทำเว็บไซต์